Inovatívne manažérske vzdelávanie a rozvoj

vzdelávanie nebolo nikdy dôležitejšie ako je dnes - rozvoj neuro agility v náročných podmienkach 21. storočia

Manažérske vzdelávanie

komplexný systém manažérskeho vzdelávania a rozvoja - inovácie, rozvoj a zlepšovanie manažérskych zručností pre potreby a nároky 21. storočia, efektívny Brain Based Coaching

Moderné vzdelávanie


lepšie chápanie ľudského správania a rozhodovania, inovatívne formy vzdelávania

Vzdelávanie 6.0


zvyšovania biznis hodnoty firmy a kvality života manažérov, efektívny rozvoj ľudí

Viac informácii
TOP workshopy
Manažérske zručnosti | Líderské zručnosti | Projektový manažment | HR Biznis Partnering | Komunikačné a Prezentačné zručnosti | Firemná stratégia a Rolovanie cieľov | Interný zákazník | Riadenie inovácii | Realizácia zmeny - change management
Inovatívne workshopy
Inšpiratívne workshopy

Management consulting

praktický systém aplikácie know - how a dosahovania výsledkov priamo v praxi, aktívna podpora, zameranie na realizáciu, používanie manažérskeho systému a konkrétnych manažérskych nástrojov

Realizácia v praxi


podpora vašich ľudí v dosahovaní efektívnejších výsledkov prostredníctvom spoločnej práce u vás vo firme

Biznis solutions


na projektoch pracujeme spoločne s vašimi ľuďmi, aby dosiahli požadované ciele a konkrétne výsledky

Viac informácii
Zvýšenie efektivity
Operational Excellence - Projektový manažment | Zavedenie projektového manažmentu a PMO | Operational Excellence - Efektívny systém riadenia | Efektívna realizácia firemných cieľov | Lean a 5S | Expertný Coaching
COMM-PASS Solutions
Technické workshopy

SMART Brain - neuroveda

nové chápanie ako funguje ľudský mozog z pohľadu neurovedy a dopad na prácu manažéra, neuro-princípy manažérskeho rozhodovania, práca pod stresom - toxické efekty pre mozog a telo

Ľudský mozog


praktické využívanie výskumov neurovedy v modernej manažérskej praxi, ako ľudský mozog ovláda naše správanie a konanie

Výskumy neurovedy


nový pohľad na správanie manažérov, princípy učenia, manažérske vzdelávanie, motiváciu, kreativitu a inováciu

Viac informácii
Aktívny rozvoj mozgu
Tréning mozgu - posilnite svoj mozog | Emocionálna inteligencia - EQ (emocionálny mozog) | Moderný mozog - mozog zmeny | Social Brain workshop - ľudský mozog a sociálne média | Efektívny mozog - menej stresu a lepšie výsledky | Super mozog - ako získať zo svojho mozgu maximum
Mozog pre manažérov
Mozog v živote

Vitality manažment

moderné prístupy a aktívny rozvoj zdravia a vlastného tela v pracovnom prostredí, na vlastných skúsenostiach a príkladoch z vašj praxe spoznáte ako náš manažérsky a pracovný štýl ovpyvňuje naše zdravie

Stres a preťažnie


moderné možnosti, ako vytvoriť kvalitnejšie pracovné podmienky pre vašich ľudí

Sedavý štýl prace


podpora ľudí v ich zdravšom fungovaní - zdravá firma - zdravé firemné prostredie - zdravá firemná kultúra

Viac informácii
Vitalita a energia
Syndróm vyhorenia manažéra | Ergonómia v praxi - mýty a fakty | Aktívny mozog - aktívne telo | Efektívne riadenie stresu | Ako si udržať energiu počas celého dňa | Mozog, pohyb a pracovný výkon | Stres, energia, emócie a nálada počas pracovného dňa
Sedavé zamestnanie
Pohyb v práci

Pripravujeme pre vás nový web, ďakujeme za vašu trpezlivosť a pochopenie prípadných technických alebo obsahových nedostatkov.

 

Momentálne má web obmedzenú funkčnosť a obmedzenú dostupnosť obsahu.

pôvodný web nájdete na tomto linku

© 2018 COMM-PASS s.r.o. All Rights Reserved.