Komplexné portfólio manažérskeho vzdelávania a rozvoja

viac informácii nájdete nižšie, na podstránkach jednotlivých oblastí alebo nás kontaktujte
People manažment

People manažment

manažérske vzdelávanie, rozvoj a workshopy
Projektový manažment

Projektový manažment

komplexná realizácia projektu - plánovanie, spôsob realizácie, efektívne riadenie až po úspešné ukončenie projektu
Procesný a systémový manažment

Procesný a systémový manažment

riadenie výkonnosti, KPI, efektívnosť procesov, manažérske systémy
Brain Based Coaching

Brain Based Coaching

neuro coaching - efektívny coaching z pohľadu neurovedy
Manažérske a biznis programy

Manažérske a biznis programy

dosahovanie prevádzkovej excelentnosti - Operational Excellence
Technický manažment

Technický manažment

technicko - odborné workshopy a poradenstvo

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe
PEOPLE MANAŽMENT

PEOPLE MANAŽMENT

Manažérske vzdelávanie, rozvoj a workshopy

Aktívne manažérske vzdelávanie - manažérske workshopy a tréningy ("manažérske školenia") prinášajú inovácie, rozvoj a zlepšovanie manažérskych zručností (soft skills). Komplexný program rozvoja manažérskeho a ľudského potenciálu.

Manažérske vzdelávanie prináša biznis hodnotu a lepšie plnenie biznis firemných cieľov. Biznis vzdelávacie programy generujú reálne biznis výsledky.

TEAMBUILDING - moderné teambuildingové aktivity pre moderných manažérov.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Manažérske vzdelávanie pre moderných manažérov

Komplexná realizácia projektu - plánovanie, spôsob realizácie, efektívne riadenie až po úspešné ukončenie projektu.

Megatrendy a projektový manažment v praxi moderného manažéra. Biznis hodnota projektov podporuje firemné ciele, manažérsky rozvoj a motiváciu.

Biznis aplikácie projektového manažmentu v rôznych oblastiach firmy a rôznych biznis odvetviach. Soft skills - manažérske zručnosti úspešného projektového manažéra.
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
PROCESNÝ A SYSTÉMOVÝ MANAŽMENT

PROCESNÝ A SYSTÉMOVÝ MANAŽMENT

Riadenie výkonnosti, KPI, efektívnosť procesov, manažérske systémy

Schopnosť definovať a vidieť proces v súvislostiach. Identifikovanie a eliminovanie duplicitných činností a činností bez pridanej hodnoty. Dôkladná analýza a základné pochopenie procesu prináša reálne zlepšenia. Metódy ako meniť a zefektívňovať procesy.

Tvorba a používanie systému a nástrojov definujúcich a mapujúcich aktuálny stav firemných procesov a ich vplyv na fungovanie tímu, oddelenia alebo vlastnej práce.

BRAIN BASED COACHING

Neuro coaching - efektívny coaching z pohľadu neurovedy

Zmena je radosť a inšpirácia - zmena je krok vpred. Nové a inšpiratívne pohľady. Pozitívne zmeny a inšpirácie. Nové možnosti - prekonávanie terajších hraníc - spochybňovanie status quo.

Dynamika, prekonávanie pasivity a skutočná chuť napredovať. Prekonávanie paradigiem a zastaraných spôsobov myslenia a konania.

Najnovšie zistenia neurovedy a manažérsky coaching - dosahovanie reálnych výsledkov a zmeny mozgových máp.

Efektívne techniky, metódy a prístupy moderného coachingu podľa najnovších výskumov neurovedy.

Aktívny manažérsky rozvoj a rast.
BRAIN BASED COACHING
MANAŽÉRSKE A BIZNIS PROGRAMY

MANAŽÉRSKE A BIZNIS PROGRAMY

Dosahovanie prevádzkovej excelentnosti - Operational Excellence

COMM-PASS Social Brain Leadership 2030 - Workshopy a Biznis Programy - Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania

maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu , špecializované programy manažérskeho rozvoja a zvyšovania biznis hodnoty firmy

inovatívne manažérsky orientované programy, dynamické kompetenčné a odborné programy

projektové biznis programy s reálnym dopadom na biznis výsledky

Excelentná výroba - efektívny program komplexného rozvoja výrobných firiem, Akadémia majstrov - rozvojový program pre majstrov - efektívny systém riadenia v praxi, Realizácia inovácie a zmeny, Realizácia firemných cieľov.

TECHNICKÝ MANAŽMENT

Technicko - odborné workshopy a poradenstvo

Aktívne prepojenie technických a odborných workshopov s moderným manažérskym prístupom zvyšuje dopad a prínosy odborných znalostí a tém na firemné výsledky a fungovanie firmy. 

Služby poskytujeme formou tréningov - workshopov a realizačných projektov.

COMM-PASS systém opatrení na ochranu pred ESD - elektrostatický výboj, komplexný servis služieb súvisiacich s ochranou pred ESD

Ochrana osobných údajov s implementáciou požiadaviek GDPR - implementácia požiadaviek legislatívy GDPR v podmienkach vašej firmy, zníženie rizík úniku a zneužitia firemných dát, pokút a diskreditácie firmy, porozumenie dopadu legislatívnych požiadaviek na procesy a výsledky firmy.
TECHNICKÝ MANAŽMENT
© 2018 COMM-PASS s.r.o. All Rights Reserved.